علی داوری

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

مشاور و تحلیلگر بازارهای مالی

مشاور کسب و کار

مشاور و طراحی مسیر شغلی و استعدادیابی

سوابق علمی و آکادمیک
سوابق تحصیلی
1401
دکتری
دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

1397-1400
کارشناسی ارشد
اقتصاد نظری

عنوان پایان نامه: ناهماهنگی مهارتی در بازار کار شهر یزد (skill mismatch in the labor market in YAZD city)

1393-1397
کارشناسی
اقتصاد صنعتی

ترجمه کتاب
1401
ناهماهنگی مهارتی؛ نقش بنگاه اقتصادی
ناشر: میعاد اندیشه

1400
چالش تطبیق مهارت؛ تحلیل ناهماهنگی مهارتی و پیامدهای سیاست‌گذاری
ناشر: میعاد اندیشه

مقالات چاپ شده
1399
تحلیل رابطه پیچیدگی اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی: شواهد تجربی از کشورهای منتخب عضو منطقه منا
اولین کنفرانس ملی علم ، فناوری و پیچیدگی اقتصادی- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشگاه الزهرا-تهران

1399
بررسي كارايي بازار كار و استفاده كارا از نخبگان در ايران و مقايسه تطبيقي با كشورهاي منتخب منطقه
سيزدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت-گفتمان سازي، اجرا و تحقق- دانشگاه الزهرا-تهران

1398
امنیت مناطق: پیش نیاز پیشرفت ایران
هشتمین کنفرانس بین المللی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت-دانشگاه تهران

1397
تمایزات مکانی در سفر‌های گردشگری مقایسه‌ی استان کهگیلویه و بویراحمد با سایر استان‌های کشور:93-1390
دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت- ظرفیت ها، چالش ها و تدابیر پیشرفت ایران- دانشگاه الزهرا-تهران

1397
نابرابری های مناطق شهری در هزینه گیاهان دارویی 94-1385
همایش ملی تولید و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها