علی داوری

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

مشاور و تحلیلگر بازارهای مالی

مشاور کسب و کار

مشاور و طراحی مسیر شغلی و استعدادیابی

کارشناس پشتیبانی فنی و فروش اینترنت>

  • همکاری با شرکت ارتباطات مهندسی تیام ارتباط در پشتیبانی اینترنت ADSL آسیاتک به عنوان کارشناس پشتیبانی فنی۱۳۹۷
  • شرکت در دوره نت ورک پلاس و پشتیبانی اینترنت زیر نظر شرکت ارتباطات مهندسی تیام ارتباط یزد 1397
  • شرکت در دوره آشنایی به تنظیم انواع مودم های ADSL و TD-LTE و رفع عیب عدم اتصال زیر نظر شرکت ارتباطات مهندسی تیام ارتباط یزد 1397