علی داوری

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

مشاور و تحلیلگر بازارهای مالی

مشاور کسب و کار

مشاور و طراحی مسیر شغلی و استعدادیابی

طراح سایت و سئو>

  • مدیر و طراح فروشگاه اینترنتی مهرمارکت به آدرس mehr.market (فروش محصولات خیریه ها، مراکزتوانمندسازی و نیکوکاری) 1399
  • طراحی سایت های متعدد شخصی، فروشگاهی، شرکتی و خدماتی